Pro školy

Školním skupinám doporučujeme návštěvu muzea objednat předem telefonicky nebo mailem (viz kontakty). Nabízíme samostatnou prohlídku muzea, v jehož stálé expozici se žáci a studenti seznámí s archeologickými nálezy z Berouna a okolí od nejstaršího období neolitu až po raný novověk, kdy místní hrnčíři produkovali zcela unikátní dekorovanou stolní keramiku, které bylo užíváno v měšťanských a šlechtických sídlech včetně Pražského hradu. Věhlas tzv. berounského zboží přesahuje hranice Čech a patří kromě zachovalých architektonických památek k nejzásadnějšímu kulturnímu dědictví města Berouna. Součástí prohlídky je také umělecká galerie, kde na krátkodobých výstavách představují svou tvorbu soudobí výtvarníci - keramici.

Prohlídku muzea lze po dohodě spojit také s návštěvou plně vybavené keramické dílny, kde si děti vyzkoušejí práci s keramickou hlínou a tvoření vlastních výrobků pod odborným vedením. Inspirovat se mohou například archeologickými nálezy, menší děti pak s oblibou tvoří nejrůznější figurky s tematikou dle nálady a ročního období. Práce s hlínou je u dětí velmi oblíbená, rozvíjí fantazii a jemnou motoriku. Hotové výrobky dětem vypálíme a případně i naglazujeme nebo jinak dozdobíme - dle dohody. Upozorňujeme, že výroba keramiky je dlouhodobější proces, který v závislosti na velikosti výrobku trvá několik dnů až týdnů. Není proto možné odnést si výrobek ihned domů.

V zahradě muzea si pak mladí návštěvníci mohou zahrát medvědí dámu, jen tak relaxovat na houpačce nebo si dopřát svačinu na čerstvém vzduchu.

Cena prohlídky muzea pro školní skupiny činí 20,-Kč/žáka. Návštěva dílny pak 60,-Kč/žáka. Pedagogický doprovod zdarma.