Starší akce

VÝSTAVA CYRILA HANČLA 13. 1. - 4. 3.

Srdečně Vás zveme na 38. výstavu v naší galerii s názvem Z pálené hlíny, kamene a kovu

Cyril Hančl žije v Praze, v městské čtvrti Písnice, kde také ve svém ateliéru tvoří sochy a keramiku. Je absolventem SPŠ kamenické a sochařské v Hořicích a základy práce s hrnčířským kruhem si osvojil v 90. letech v malostranské dílně vedené mistrem Františkem Švancarem.

Sochařské tvorbě se věnuje přibližně od r. 1980. Pracuje většinou s přírodním kamenem, mezi jeho nejoblíbenější materiály patří mramor, žula, nebo vápenec, ale používá i jiné materiály, jako např. železo, bronz, keramiku nebo dřevo. Pro jeho sochy je typická umírněnost, cit pro materiál a pečlivá práce s detaily. Sochy přitom nezapřou silnou inspiraci přírodou, odhalují krásu stvořeného. Samou podstatou jeho soch jejich emocionální rozměr a energie, které jim propůjčují jejich viditelný tvar.

Keramika Cyrila Hančla vyniká vysokou estetickou i užitnou hodnotou. Minimalisticky pojaté tvary dávají vyniknout pečlivě vybíraným keramickým materiálům a glazurám, které míchá do vlastních odstínů. Pracuje s tradičním materiálem, který svým zpracováním posouvá do současného kontextu. Každý jednotlivý kus vzniká přímo na hrnčířském kruhu bez použití jakýchkoli šablon nebo forem a je tedy unikátním dílem.

„Ve své hrnčířské tvorbě vycházím ze stejných principů, jako v práci sochařské, totiž, že objekty, kterými jsme obklopeni a kterých se dotýkáme, spoluutvářejí naše životy. Proto je nutné přistupovat k tvorbě s nejvyšší odpovědností a být neustále, pokud možno, soustředěný a neslevovat ze svých zásad. Mou hlavní zásadou je redukce formy, neboť zjednodušení nutně vede mysl ke klidu a klidná mysl poskytuje člověku úlevu.“

Hudba: Martin Janíček - zvukový umělec, sochař a hudebník, který zkoumá akustické kvality různých materiálů, tvoří zvukové objekty a vlastní hudební nástroje, na které sám hraje.