Starší akce

Vernisáž výstavy OLBRAM ZOUBEK SOCHY

Srdečně si Vás dovolujeme pozvat na vernisáž, která proběhne v sobotu 6. 5. od 18.00 v muzejní zahradě.

Typický osobitý styl, charakteristický zredukovaným vytvarováním plastik, výraznou vertikalitou, rozrušeným povrchem a autorovu spřízněností a reakcí na antické dědictví, to je Olbram Zoubek.

O hudební kulisu vernisáže se tentokrát postará uskupení Chorodia Agiu Georgiu. Můžete se těšit na byzantské a české pravoslavné zpěvy, v podání sester Sofie a Marie Prusali a Lady Gižové. Zpěvačky se též věnují polyfonním zpěvům severního Řecka, oblasti Ipiros a je jim blízká úcta k tradici, víra a láska k řeckým kořenům.