Starší akce

Vernisáž výstavy Václava Šeráka

V sobotu 7. 9. uahájíme výstavu význačné osobnosti české i evropské keramiky a designu.

Tvorba Václava Šeráka se vyznačuje prolínáním námětů ze sochařství do designu a jejich paralelním řešením. Hlavními tématy, přenášenými do obou oborů, jsou fragmenty architektury: hliněné plátové konstrukce s otiskem struktury či otiskem tkaniny, točený, dekonstruovaný reliéfní půlkruh a tordovaný sloup s výrazným barevným zpracováním povrchu. Pro jeho práce jsou příznačné dynamické tvary, velkorysé proporce, uměřený detail a expresivní tvarové a barevné pojetí plastik. Jeho tvorba inspirovala a ovlivňovala dění v tomto oboru v Evropě i v zámoří. Například vázy, jež navrhoval v osmdesátých letech, se vyrábějí a prodávají dodnes.

Úvodní slovo přednesou Bohumil Chalupníček - architekt a vysokoškolský pedagog, dlouholetý vedoucí katedry archïtektury Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze a Dita Hálová - kurátorka současného designu, skla, keramiky a porcelánu.

Hudba: Karel Dvořák - kytara/zpěv, hudebník, pedagog a sochař/keramik studoval v ateliéru Václava Šeráka na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze.

Výstava bude součástí oslav Dnů evropského dědictví a také proběhne u příležitosti 23. Hrnčířských trhů v Berouně.

Těšíme se na Vás na vernisáži v sobotu 7.9. 2019 v 18h v galerii Muzea berounské keramiky, Zámečnická 14, Beroun - centrum. Výstavu je možno navštívit do 3. 11. 2019.