Starší akce

Výstava Evy a Michala Čádových 10. 3. - 1. 5.

Novou výstavu zahájíme ve čtvrtek 10. 3. a zárověň oslavíme 7. narozeniny našeho muzea!

Srdečně Vás zveme na výstavu s názvem Proměna žárem - keramika inspirovaná dějinami, která představí tvorbu keramického atelieru Evy a Michala Čádových.

Manželé Čádovi se společné tvorbě z keramické hlíny věnují již přes 30 let. Ve své práci čerpají z historie od starověku po baroko, ale současně je pro ně výzvou jakékoliv téma. Inspiraci sbírají na cestách po významných historických památkách a muzeích. V dílně pak vznikají poháry, džbány, trojnožky, olejové lampy, ale i originální akvamanile, egyptské kanopy, nádoby z Mezopotánie, starého Řecka, Říma a jiných kultur.

Realizovali množství zakázek pro film (Borgiové, Letopisy Narnie, Jan Hus, Karel IV, Kolo času a další pohádky), ale také repliky pro muzea. Pro Muzeum berounské keramiky vyrobili uměleckou repliku tzv. džbánu Šimona Nemazala z roku 1577. Také o jeho výrobě se od autorů dozvíte více na vernisáži výstavy, která bude zároveň malou oslavou 7. narozenin našeho muzea.

Hudebně bude zahájením výstavy provázet Petr Dobrý - umělecký řezbář, tentokráte s kytarou v ruce.