Starší akce

Vernisáž výstavy POZVÁNÍ NA ČAJ

Ve čtvrtek 8. 11. v 17:00 zahájíme výstavu akvarelů a malované keramiky Ludmily Vaškové.

Tvorbu Ludmily Vaškové charakterizují tři velké lásky a zároveň tři odvětví umění, jimž se tato výtvarnice věnuje – malbu, keramiku a hudbu.

Ludmila Vašková kreslí, maluje a graficky ztvárňuje obrazy převážně inspirované lidovým Valašskem s jeho obyčeji a magickými rituály, ale též světem příběhů Starého a Nového zákona. Od štětcové kresby akvarelem se v posledních letech vypracovala k malířštějšímu podání akvarelové techniky. Kvalitní bavlněný akvarelový papír upravuje rozmanitými technikami, barvu zapíjí ve skvrnách do vlhkého podkladu a následně nanáší v barevných lazurních vrstvách. Vzniká tak specifické „krakelování“, jakési zárodečné předivo forem. V něm pak kresbou zvýrazňuje předmětné tvary, případně akcentuje detaily pomocí krycí pigmentové barvy…

Kreslířskou jistotu a malířské cítění vnáší Ludmila Vašková také do keramické tvorby, se kterou započala v r. 1985. Prvotní potřeba vybavit si keramickým nádobím vlastní domácnost přerostla záhy v lásku na celý život. Keramiku vytočenou na hrnčířském kruhu autorka pojednává malbou připomínající akvarelovou techniku.

Na vernisáži výstavy zazní staré lidové písně v podání Ludmily Vaškové, za hudebního doprovodu Anežky Tkáčové, absolventky hry na cimbál na Konzervatoři Pavla Josefa Vejvanovského v Kroměříži.