Starší akce

7 x JAN

Beseda s Mgr. Josefem Muzikářem 15. 12. od 17:00.

Sedm meditativních zastavení v Evangeliu sv. Jana. Každý z účastníků komorní předvánoční besedy obdrží výtisk evangelia v ekumenickém i kralickém překladu.